ทุกวันนี้นวัตกรรมงานพิมพ์พัฒนาไปไกลมาก ซึ่งนั้นเท่ากับว่าเราได้รับประโยชน์อย่างมาก ต้นทุนการผลิตที่ลดลงกว่าเมื่อก่อนมาก อาทิ เช่น จากเมื่อก่อนใช้วิธียิงฟิล์มแล้วมากอัดเพลทอีกที ทำให้ทางโรงพิมพ์ต้องมีต้นทุนในการผลิตชนิดงานเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ทุกโรงพิมพ์ต่างใช้วิธียิงเพลทจากไฟล์งานเลย ลูกค้าจะได้งานที่รวดเร็ว และมีคุณภาพไม่ตกหล่นกับหลายขั้นตอน รวมถึงการส่งไฟล์งานที่จะจัดพิมพ์เราสามารถบีบอัดไฟล์ส่งมาในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF. จะยังคงความชัดเจนของชิ้นงานได้อย่างไม่ความแตกต่าง เพราะฉะนั้น การส่งงานหนังสือทั้งฉบับจึงไม่เป็นปัญหาเหมือนเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป


ต้องการปรึกษาเรื่องงานพิมพ์ งานป้าย งานสติ๊กเกอร์ ทั้งแบบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายไวนิล ฉลากสินค้าแบบไดคัทสติ๊กเกอร์  ป้าย X-Stand , ป้าย Roll-up สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ